Motopompy to roboczy agregat, na który składają się pompa wirowa, silnik spalinowy oraz pływak. W każdej motopompie znajdują się także uchwytu ułatwiające jej przenoszenie. Motopompy ze swojej definicji są urządzeniami przenośnymi, jednak od ich gabarytów zależy, czy mogą one zostać przeniesione siłą ludzkich mięśni, czy muszą zostać umieszczone na samochodzie, aby można je było przenieść.  Właśnie sposób w jaki motopompy można przemieszczać stanowi pierwsze kryterium ich podziału. Można mówić tutaj o motopompach:

 

  • przenośnych – są to mniejsze motopompy, które ważą do 200 kg, ich wydajność jest także mniejsza niż w przypadku pomp przewoźnych, są one w stanie wypompować 1600 dm³ wody na minutę. W podstawie takiej motopompy znajdują się uchwyty, które ułatwiają jej przenoszenie. Tego typu motopompy można znaleźć na stronie – lifanpower.pl/13-motopompy,
  • przewoźnych – są to duże motopompy, których waga dochodzi nawet do kilku ton, ze względu na ich ciężar i rozmiary są one najczęściej montowane na podwoziach przeznaczonych do ciągnięciach ich za samochodami. Takie motopompy charakteryzuje duża wydajność pompują one 10 000 dm³ na minutę.

 

Warto jednocześnie dodać, że z reguły w silnikach motopomp o mniejszej wydajności stosowane do ich chłodzenia jest powietrze, natomiast w większych i bardziej wydajnych substancją chłodzącą jest ciecz.

 

Nie tylko waga i wielkość motopomp stanowi o sposobie ich kategoryzacji, innym przyjmowanym podziałem jest podział według pompowanej substancji na rynku można spotkać motopompy do wody czystej, motopompy do wody zanieczyszczonej oraz motopompy szlamowe. W zależności od rodzaju substancji, która pompuje motopompa różna się one w szczegółach budowy.

 

Motopompy znajdują szereg różnorodnych zastosować najczęściej wykorzystuje się je do:

  • wypompowywania wody z zalanych studni lub piwnic – tego typu działania konieczne są najczęściej w przypadku powodzi i podtopień, kiedy studnie zostają zalane i przez to zanieczyszczone, aby możliwe było ich bezpieczne użytkowanie na początku konieczne jest odpompowanie zanieczyszczeń,
  • osuszanie zalanych terenów – zdarza się także, że zalane zostają tereny uprawne przy wałach powodziowych lub tereny budowy, wówczas konieczne jest ich osuszenia, aby możliwe były dalsze prace,
  • przepompowywanie wody z rzeki – niekiedy zdarza się, że konieczne jest przepompowanie wezbranej rzeki lub odwrotnie zasilenie suchych terenów, wówczas motopompy także są niezwykle przydatne.

 

Motopompy to urządzenia, które mają różne rozmiary, wydajność oraz budowę, dzięki temu mogą być wykorzystywane w różnych sytuacjach.