Piękno i różnorodność kamienia naturalnego

13.09.2013

Kamień naturalny to materiał budowlany o znaczeniu historycznym, wykorzystywany przez człowieka od tysiącleci. Należy pamiętać, że cała historia ludzkości to zaledwie mgnienie oka w porównaniu z historią Ziemi, a więc kamieni naturalnych. Wiek niektórych skał może przekraczać nawet miliard lat – dla nas, ludzi, jest to czas zupełnie niewyobrażalny.

Pierwsze, zapewne jeszcze nie w pełni świadome, wykorzystanie kamienia przez człowieka wynikało niewątpliwie z potrzeby bezpieczeństwa. Kamienne jaskinie zapewniały naszym praprzodkom idealne schronienie przed wrogami i niesprzyjającą pogodą. W następnych etapach ewolucji człowieka, kamień odgrywał nie mniej istotna rolę. Wytworzone z niego narzędzia otworzyły przed ludźmi pierwotnymi  całkiem nowe możliwości rozwoju. Nie przypadkiem cała epoka w dziejach ludzkości nosi nazwę „epoki kamienia”. Również wykorzystanie krzemienia do krzesania ognia stało się niejako  kamieniem milowym w historii człowieka. Nic więc dziwnego, że mimo upływu tysiącleci kamień naturalny niezmiennie cieszy się zasłużoną sławą.

Z kamieniem naturalnym nierozerwalnie wiąże się historia architektury. Jego znaczenie nie ograniczało się bynajmniej do czysto technicznych zalet. Kamień pozwalał człowiekowi zaznaczyć jego obecność na Ziemi, co więcej mógł go uchronić od zapomnienia. Doskonałym dowodem na słuszność takiego rozumowania są egipskie piramidy, które po tylu wiekach nie straciły nic ze swego dostojeństwa i potęgi. Zamki z kamienia były nie tylko oznaka splendoru ich właścicieli, lecz również najlepszym schronieniem. Kamienne domy w miastach stanowiły zabezpieczenie przed budzącymi paniczny lęk pożarami, które obracały w popiół całe dzielnice. Wreszcie dzięki kamiennym mostom możliwe stały się dość wygodne i w miarę bezpieczne długie podróże. W minionych epokach użycie kamienia naturalnego do celów dekoracyjnych było przejawem luksusu. O statusie człowieka świadczyło m.in. to, że mógł pozwolić sobie na wykorzystanie kamienia w wyposażeniu domu. Rzymski cesarz Neron uznał kamieniołomy za państwową własność i zastrzegł sobie prawo do wykorzystania najlepszych bloków skalnych.

Obecnie nie musimy ograniczać naszego wyboru do kamieni pochodzących z miejscowych zasobów, na rynku dostępne są bowiem kamienie z całego świata. Ważnymi eksporterami kamieni budowlanych są dziś m.in. Chiny, Włochy, Indie, Brazylia, Turcja i Hiszpania.

Najpowszechniej stosowanymi, a zarazem najpopularniejszymi obecnie kamieniami naturalnymi wykorzystywanymi współcześnie na szeroką skalę są wszelkiego typu granity, marmury, piaskowce i trawertyny, o których szczegółowo opowiemy w kolejnych wpisach.

granit

 Granit

marmur

 Marmur

piaskowiec

 Piaskowiec

kolory trawertynu

 Trawertyn

(0) Dodaj komentarz +

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*