Rosnąca populacja miast doprowadziła do równie szybkiego wzrostu odpadów, które powstają na skutek codziennego funkcjonowania mieszkańców miasta. W większych miastach, nie łatwo jest zadbać o to, aby ogólnodostępne miejsca publiczne takie jak parki, lasy, chodniki lub rynki miejskie, były zadbane i czyste. Aby utrzymać miejsca ogólnodostępne w czystości, wiele miast polega na pojazdach użyteczności publicznej, takich jak śmieciarki i zamiatarki. Pojazdy te pomagają zbierać śmieci i transportować je na wysypisko lub do centrum recyklingu, aby nie trafiły one na ulice i chodniki miasta. Pomagają również zadbać o czystość ulic i chodników, którymi każdego dnia uczęszczają mieszkańcy poszczególnych miast. Jakie rodzaje pojazdów użyteczności publicznej możemy wyróżnić?

 

Pojazdy użyteczności publicznej – urządzenia codziennego użytku

Zarówno małe miasta, jak i duże, stawiają na pojazdy użyteczności publicznej oraz ich innowacyjne rozwiązania. Obecnie pojazdy te prawie całkowicie zastąpiły ludzi, którzy dotychczas zajmowali się utrzymaniem miejsc ogólnodostępnych w czystości. Pojazdy użyteczności publicznej są jednak bardzo zróżnicowane, i to nie tylko pod względem poszczególnych funkcji, ale również rozmiarów i kształtów. Najczęściej wykorzystywane do utrzymania czystości miast pojazdy to:

  • Zamiatarki Terberg Matec – odpowiadają za oczyszczenie ulic i chodników ze śmieci, liści, a nawet gruzu, piasku czy niepotrzebnego kamienia. Zamiatarki posiadają również węże wodne, które wykorzystywane są w do dokładniejszego oczyszczenia wybranej powierzchni.
  • Śmieciarki Terberg Matec – wykorzystywane w każdym mieście oraz wsi. Odpowiadają za usunięcie odpadów z gospodarstw domowych i każdego miejsca, które tego typu śmieci produkuje np. sklep, siedziba firmy itp.. Istnieje wiele rodzajów śmieciarek np. ładowane od tyłu lub ładowane od przodu. Śmieciarki transportują zebrane śmieci do miejsc, w których zostaną one zutylizowane lub poddane do recyklingu.

Zapoznaj się z ofertą firmy Terberg Matec: https://www.terbergmatec.pl/.