Czy konieczne jest posiadanie pozwolenia na budowę?

Od 2015 r. kiedy to znowelizowano prawo budowlane, nie ma już konieczności posiadania pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłosić fakt rozpoczęcia budowy i dołączenie do niego projektu budowlanego oraz pozostałych dokumentów wymaganych także przy pozwoleniu na budowę, czyli oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością, zaświadczenie, że projektant budynku jest wpisany na listę architektów izby zawodowej.

Następnie starosta ma 30 dni, aby wyrazić sprzeciw, jeśli nie ma przeciwwskazań po upływie miesiąca można rozpocząć budowę domu.