44. Rzeźba bawiących się dzieci

44. Rzeźba bawiących się dzieci