47. Rzeźba żołnierza na koniu

47. Rzeźba żołnierza na koniu